Υλικό για Συνεδρίες Προσωπικού

Επαρχιακές ενημερωτικές συναντήσεις για Διευθυντές/Διευθύντριες, αναφορικά με τη διεθνή έρευνα Progress in International Reading Literacy Study 2021 (PIRLS 2021) - Πιλοτική Φάση - Ιανουάριος 2020

Παρουσίαση ΚΕΕΑ

Παρουσίαση ΔΔΕ