Σχολικοί Συντονιστές/Συντονίστριες (School Coordinators)

Ορισμός Σχολικών Συντονιστών/Συντονιστριών (appointment of school coordinator) (μέχρι/by 18/12/2019)

Αποκλεισμός ημερομηνιών για διεξαγωγή της αξιολόγησης (exclusion of test dates) (μέχρι/by 18/12/2019)

Υποβολή Κατάλογου Τμημάτων Δ' τάξης (upload class list) (μέχρι 21/01/2020)

Υποβολή Καταλόγων Μαθητών/Μαθητριών Δ'  τάξης-έναν για κάθε τμήμα του σχολείου σας (upload student lists)  (μέχρι/by 31/01/2020)

Υλικό για Σχολικούς Συντονιστές/Συντονίστριες (Material for School Coordinators)