Σχολικοί Συντονιστές/Συντονίστριες (School Coordinators)

Ορισμός Σχολικών Συντονιστών/Συντονιστριών (appointment of school coordinator)

Αποκλεισμός ημερομηνιών για διεξαγωγή της αξιολόγησης (exclusion of test dates) 

Υποβολή Κατάλογου Τμημάτων Δ' τάξης (upload class list) 

Υποβολή Καταλόγων Μαθητών/Μαθητριών Δ'  τάξης-έναν για κάθε τμήμα του σχολείου σας 

Υλικό για Σχολικούς Συντονιστές/Συντονίστριες (Material for School Coordinators)