Εθνικό Κέντρο PIRLS 2021

Η Έρευνα PIRLS συντονίζεται στην Κύπρο από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).

 

Εθνική Συντονίστρια (NPM):

Γιασεμίνα Καραγιώργη

email: karagiorgi.y@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402317

 

Ομάδα συντονισμού:

1. Αλεξάνδρα Πετρίδου

email: petridou.a@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402455

 

2. Βαλεντίνα Θεοδοσίου

email: theodosiou.v@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402468

 

3. Ελένη Παπαϊωάννου

email: papaioannou.e@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402472

 

4. Αντρέας Πολυδώρου

email: polydorou.a@cyearn.pi.ac.cy

τηλ.: 22402455